Animátorské večerné stretko

Noc má svoju moc. A tak košickí animátori to chceli vyskúšať. Stretli sa už podvečer a potiahli to do hlbokej noci. Najprv svoje stretnutie využili na vzájomné zdieľanie sa a plánovanie ďalšej činnosti, potom sa odobrali k Tomu, kto má absolútnu moc, aby načerpali z pravého zdroja. Zaznelo aj slovko povzbudenia a nakoniec nasledovalo vianočné obdarovanie.