Projekt: Ako chutí spoločenstvo

Projekt: Ako chutí spoločenstvo

Názov projektu: Ako chutí spoločenstvo
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: Ponuka zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže aktivitami, ktoré prispejú k budovaniu spoločenstva, vzdelávaniu a vytvorenia priestoru pre ich sebarealizáciu. Projektom sa podporí rozvoj zručnosti a schopnosti pri príprave jedla.
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: 06/2024 – 08/2024

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK