Sponzori

Sponzori

Práca s deťmi a mládežou v našom združení by nebola možná bez nezištnej pomoci našich sponzorov. Ich neoceniteľná podpora pre priamu prácu s deťmi a mladými ľuďmi je pre nás záväzkom väčšieho skvalitnenia našich aktivít a stálou vďakou.

Naše združenie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Členovia združenia NODAM.
msvvssr
Iuventa