Detské zimné stretko vo Vranove

Vonku bola naozaj zima, tak sa deti hrali vo vnútri. Keďže symbolom Adventu je SVETLO, pripomenuli si to vyrábaním papierových svetielok, čo sa deťom veľmi páčilo. Okrem toho si zatancovali stoličkový tanec, zahrali sa rôzne hry a súťaže a bolo im  spolu dobre a veselo.