Vzdelávací víkend animátorov

V Piešťanoch sa koncom mája konal vzdelávací víkend pre animátorov Nodamu z celého Slovenska. Mladým ľuďom sa ponúkali rôzne impulzy, reflexie, práca v skupinách, hry, súťaže a športové aktivity.