Orgány

Orgány

Orgány združenia

sestra Auxilia

: predseda združenia :
Meno: Mgr. Eva Matlová (sr. Auxilia)
Narodenie: 25. október 1963
Vzdelanie: RKCMBF – UK – Bratislava, NBV – EV
Stav: zasvätená
Záľuby: deti, mládež, hory, turistika
O čo mi ide: – o deti, o spásu ich duše aj vlastnej s nádejou, že Boh nám dáva dôveru starať sa o jeho deti
– vnášanie radosti zo života do všetkých stretnutí s deťmi a mládežou
– o horlivosť v práci pre druhých

Martin Pullman

: člen predsedníctva :
Meno: Martin Pullman
Narodenie: 7. február 1986
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Stav: ženatý
Záľuby: manželka, deti, turistika, hudba, šport
O čo mi ide: Urobiť svet veselší

Mgr. Lucia Košťálová

: člen predsedníctva :
Meno: PaedDr. Lucia Košťálová
Narodenie: 18. máj 1980
Vzdelanie: VŠ pedagogická, 1. stupeň
Stav: vydatá
Záľuby: môj manžel, deti, šport, turistika, vzdelávanie
O čo mi ide: o prácu s deťmi, obohatiť im ich nádherné detstvo rôznymi lepšími formami ako im to ponúka svet

Iveta Kováčová

: člen predsedníctva :
Meno: Iveta Kováčová
Narodenie: 8. apríl 1962
Vzdelanie: stredoškolské
Stav: vydatá
Záľuby: cestovanie, kvety
O čo mi ide: Pomáhať deťom hodnotne využívať voľný čas a učiť ich správnym kresťanským hodnotám.

Páter Bazil O.Praem.

: kontrolná komisia :
Meno: Mgr. Juraj Blaško (Páter Bazil O.Praem.)
Narodenie: 30. december 1969
Vzdelanie: Katolícka Teologická Fakulta UK Praha
Stav: kňaz
Záľuby: záhradníctvo a šport každého druhu
O čo mi ide: Ponúknuť svoje schopnosti a možnosti pri výchove a formovaní detí a mládeže, v duchu tradičných kresťanských hodnôt.

sestra Lucietta

: kontrolná komisia :
Meno: Marta Grácová (sr.Lucietta)
Narodenie: 1. august 1955
Vzdelanie:
Stav: zasvätená
Záľuby: deti, knihy, ručné práce, príroda
O čo mi ide: Podporovať rozvoj detí a mladých rôznymi tvorivými aktivitami, vychovávať ich k radostnému a zodpovednému prežívaniu života v duchu kresťanských hodnôt.

Klára Gubalová

: kontrolná komisia :
Meno: Klára Gubalová
Narodenie: 17. október 1993
Vzdelanie: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Stav: slobodná
Záľuby: deti, hudba, knihy, tanec
O čo mi ide: – vychovávať deti v kresťanskej láske a stálej radosti a viesť ich bližšie k Bohu
– zveľaďovať deťom ich detstvo, pomáhať im a budovať spolu s nimi život postavený na Ježišovej láske
– zachovať v deťoch tie najkrajšie spomienky na detstvo s Nodamom