Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie – Združenie detí a mládeže NODAM venuje pozornosť
zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR nájdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisujú, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

NODAM – Združenie detí a mládeže, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava osobné údaje od fyzických osôb a tie ďalej spracúva na určitý účel. NODAM pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracúvane len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje NODAM spracúva. NODAM získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.

Dokumenty:
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Registračný list pre člena

Registrácia pre nečlena

Informácia o zdravotnom stave