Sv. Mikuláš v Beckove

Deti sa veľmi tešili na sv. Mikuláša. Každé dieťa mu nakreslilo obrázok. Sv. Mikuláš prichádza medzi deti a hovorí im, aké je pekné a dôležité podeliť sa s vecami, ktoré máme a druhým to chýba.  Spolu s anjelmi si zaspievali pesničku ,, Moje malé svetielko“ a potom aj s čertíkom si zatancovali pekne do rytmu. Od sv. Mikuláša dostali  vytúžené sladké odmeny.