Marcové stretko

Marcové slniečko, aj keď ešte trochu skúpe na teplo, vylákalo vranovské deti na stretko. Zažili všeličo – hľadanie pokladu, semafor maratón, hľadanie predmetov, malú tvorivú dielničku a precvičovali si pamäť s Tomášom. Dosýta sa nabehali a vyskákali, nechýbala dobrá nálada, súťaživý duch a sladká odmena.