Víkend bez Wifi

Mladí animátori boli na víkendovke v Piešťanoch, kde počas troch dní zažili, čo znamená byť  darom pre toho druhého. Spoznávali sa navzájom  formou hier, cez kresbu, súťaženia a vzájomnú pomoc. Večer nechýbal film o mladých v ich veku a o hodnotách života, pre ktoré sa oplatí bojovať.  Bol to čas, kedy odložili mobily, aby spoznali, že bez mobilov je život zábavnejší a krajší.