„19 rozprávkových pátračov“

Deti spoločne so svojimi animátormi pátrali po príbehoch rozprávkového sveta. Cez pantomimické, filmové, divadelné a bábkové stvárnenie mohli nahliadnuť a zakúsiť si rozprávku.