VEĽKONOČNÉ KRASLICE

Krásne tradície predveľkonočného obdobia treba zachovať. Tak sme aj urobili. Deti zanechali mobil, predĺžený spánok a celé sobotňajšie dopoludnie venovali tvorivosti a kreativite. Výsledok – veľkonočné kraslice a košík, ktorý s kraslicami bude zdobiť ich príbytok.