Projekt Trenčín

Projekt Trenčín

Názov projektu: Realizácia a rozvoj outdoorových a športových voľnočasových aktivít pre deti a mládež
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity, šport
Zámer a cieľ projektu: Ponuka outdoorových aktivít pre deti a mládež mesta, všestranná ponuka a rozvoj športových aktivít v ich voľnom čase
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: 06/2022 – 07/2022

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK