Už je čas!

Programom denného tábora bolo cestovanie v čase. Každý deň sa mohli deti premiestňovať cez stroj času manželov Tryskáčovcov v čase, ale aj na rôzne špeciálne miesta, na ktorých deti plnili úlohy, cez ktoré sa v nich rozvíjali športové, tvorivé, pohybovo – tanečné schopnosti. Mali možnosť si vytvoriť vlastný stroj času svojej rodinky. Cez myšlienky, ktoré im každý deň ponúkala matka Tereza, sa mohli učiť, na čo je dôležité v živote urobiť si čas… napr. Urob si čas na hru, je to tajomstvo večnej mladosti…