Verný hrdina

Zubrohlavské deti uvažovali nad tým, kto je hrdinom v bežných okolnostiach: každý človek, ktorý je verný priateľstvu, dobrote a službe. Prostredníctvom tanca, poučného príbehu, rozhovorov a hier deti mohli pochopiť, že vytrvalosť v konaní dobra sa vyplatí, ale vyžaduje si to nemalú mieru trpezlivosti a hrdinstva.