Mám talent

Česko Slovensko stále hľadá talent. Deti na stretku ho už objavili. A objavili ho v sebe samých. Úžasná vec – každý človek má talent. Jeden menší, druhý väčší, ale každý z nás nejaký dar/talent má. No najväčším darom som ja sám pre mojich rodičov. Tak sme sa dohodli, že talenty nebudeme ukrývať, ale ich zveľadíme.