Asertívni animátori

Presadiť svoj názor prijateľným spôsobom, alebo upustiť od neho a neuraziť sa. Zopakovali sme si zásady asertívneho správania. Dobré zásady pre nás animátorov, ale aj pre deti, aby vedeli zvládnuť vzniknuté konflikty.