Stretká ZOOM s deťmi

V Zubrohlave sa deti pravidelne stretávali online formou, kým to ešte nebolo možné osobne. Pripravovali si hádanky, príbehy a spoločne sa zabávali.