Májové stretko vo Vranove

Vranovské deti a animátori prežili pekné májové popoludnie plné rôznych aktivít a súťaží, zároveň sa tešili, že sú spolu a že je im spolu dobre.