Projekt: Deti na doskách

Názov projektu: Deti na doskách
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže
Oblasť podpory: kultúra, voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: Ponuka a realizácia kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach, ktorými sa zároveň podporuje rozvoj mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou.
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: 06/2023 – 11/2023

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK