Veľkonočné udalosti

V Trenčíne si animátori pripravili dramatizovanú krížovú cestu, aby si pripomenuli udalosti Veľkej noci. Predviedli ju pred spoločenstvom veriacich.