Veľkonočné udalosti

V Novom Meste nad Váhom pripravili deti a mládež dramatizované veľkonočné udalosti pre obyvateľov mesta.