Beňadovci v Krakowe

Mladí Beňadovci sa rozhodli nový rok začať poznávaním Poľska – ich histórie, kultúry a významných osobností. Naše prvé kroky viedli na Kalwariu Zebrzydowsku – je to mestečko v južnom Poľsku. Druhý deň ráno sme pokračovali do Wadowíc a pokračovali sme do Krakowa. Tu sme navštívili  Sanktuárium Božieho milosrdenstva a  celu sestry Faustíny. Nádherný pohľad na Krakow nám poskytol výhľad z veže. V  Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. sme obdivovali  nádherné mozaiky od P. Rupnika. Naše ďalšie kroky viedli na  večerný Wawel a sukiennice (luxusné trhovisko v centre Krakova). Plní dojmov a zážitkov sme sa unavení vrátili vo večerných hodinách domov.