Karneval svätých

Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. Vranovské nodamčatá využili fašiangy nielen na zábavu, ale sa aj povzbudili príkladom svätých. Panna Mária, Dominik Savio, sv. Terezka, kráľ Dávid, sv. František … a iní svätí, pomáhajte nám prísť do neba.