Najvzácnejší dar

V Kline počas celého decembra pripravovali vianočný program, aby spolu s rodičmi a inými deťmi mohli nodamáci osláviť Vianoce.