Beňadovský koláč

Akcia „Beňadovský koláč“ spojila beňadovskú komunitu mladých ľudí s cieľom podporiť ľudí v núdzi. Účastníci upiekli koláče a potom ich priniesli na dohodnuté miesto. Prinesené koláče spoločne pobalili a následne ich ponúkali na pomoc ľudom v núdzi. Táto akcia nám ukázala,  že jednotlivci a komunity majú moc meniť svet k lepšiemu prostredníctvom dobročinnosti a lásky k blížnemu.