Nodamská animátorská škola

Posledný septembrový víkend sa uskutočnil 3. cyklus Nodamskej animátorskej školy v Novom Meste nad Váhom za účasti 80 animátorov a sestier z celého Slovenska. Program tvorili vzdelávacie prednášky, workschopy, skupiny a rôzne zážitkové formy. Na záver po skúškach animátori obdržali dekréty z absolvovania kurzu. Spoločenstvo animátorov si odnieslo mnohé podnety a nápady do práce s deťmi a mládežou.