Stvorenie sveta

S južanskými deťmi sme sa opäť vybrali do Vyšnej Slanej. Veselosť, radosť, tvorivosť i poznávanie nás sprevádzalo po celý čas. V dedinke Vlachovo sme si so záujmom pozreli expozíciu kaštieľa grófa Andrássyho, v areáli rekreačného zariadenia sme zistili akí sme odvážni, šikovní a tvoriví. Neodradil nás ani dážď. Najviac sme sa tešili na varenie a pečenie. Zistili sme, že všetko čo nás obklopuje – príroda, kamaráti, priateľstvo, nie je samozrejmé. Je to dar, ktorý chceme chrániť a zveľaďovať.