Stanovačka

Na farskom dvore v Holíči deti spolu s animátormi spoločne stanovali. Najprv si všetci postavili stany a následne strávili spoločný čas aktivitami a opekačkou.