S vetrom o preteky

Jesenná sobota s vetrom nad Beckovským hradom čakala na odhodlané deti, ktoré kráčali na kopec so šarkanmi v rukách. Deti svojou húževnatosťou a s pomocou vetra a animátorov sa snažili zdvihnúť šarkanov do výšky lietajúcich vtákov. Podarilo sa im to! Po dvojhodinovej námahe na nich čakala sladká odmena.