Potulky jarnou prírodou

Spoznávanie jarných kvetov, lesných porastov, rozlišovanie vtáčieho spevu a stretnutie sa troch generácii. Hry, radosť a opekačka – konečne spoločný výlet.