Potáborové stretnutie

Denný letný tábor bol pre mladých beckovských animátorov skúškou zodpovednosti. Zvládli ju na výbornú. Odmenou za týždenný čas, ktorý nezištne venovali deťom, bolo potáborové stretnutie v Piešťanoch. Nieslo sa pod heslom:,, Skúšky zodpovedného animátora.“ Animátori využili stretnutie na vzájomné rozhovory, spomienky na tábor, opekačku. Do programu vhodne zapadol aj večerný film CAMP, ktorý bol zameraný na animátorov a deti v táboroch. Toto stretnutie sa stalo inšpiráciou pre ďalšie plánované víkendovky.