Slnečné MDD

Ako každú sobotu, sme aj túto boli s našimi deťmi. Ale dnešný deň bol niečím výnimočný, deti oslavovali MDD. Ako inak by sme to oslávili, ako na ihrisku. Slniečko nám krásne svietilo, tak sme nelenili a pustili sa do hier. Naše mladšie pomocné animátorky, mali rôzne stanovištia. Dokonca sme si aj kreslili rôzne obrázky ako dúhu, srdiečka atď…S deťmi sme si to moc užili a tešíme sa, na ďalšie stretko v NODAME.