Projekt: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

Projekt: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

Projekt NM03. – Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrny program pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, pripraviť žiakov a študentov na športové súťaže v rámci okresu, kraja i Slovenska,
podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto realizácie projektu: telocvičňa, nádvorie a priestory Spojenej školy sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom a mestá športových súťaží

Termín realizácie projektu: jún 2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 300,- EUR
Požadovaná výška podpory v eur: 2 200,- EUR
Účel použitia dotácie: nákup dekoračných materiálov, mikrofónov, športových a hudobných pomôcok

Projekt je podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu – TSK