Tradícia adventu

Zložitosť situácie v spoločnosti nás neodradila od tradičného adventného stretka. Stretli sme sa trikrát v menšom počte, ale oplatilo sa. Túžba bola väčšia ako obmedzenia.

Radosť a krása