Lodička priateľstva

„Sieť priateľstva“, nám pomohla odovzdať si navzájom posolstvá a pravidlá dobrého priateľstva. Hra bola spojená s pohybom v krásnom, rannom, jesennom, slnečnom, prostredí. Vytvorili sme „lodičky priateľstva“, z bambusového materiálu, čínskych drevených paličiek, prírodného povrazu. Deti mohli do svojej lodičky napísať čo najviac ľudí dôležitých v ich živote, priateľov i tých s ktorými potrebujú priateľstvo posilniť, či niektoré  z pravidiel priateľstva. Na záver sme sa naučili piesne o priateľstve a zatancovali sme si. Nechýbali vzácne momenty rozhovorov, načúvania, radosti zo spoločenstva i vlastnej tvorby detí.