Nechajte maličkých prísť ku mne…

Čas prípravy na Veľkú noc, ktorý sme prežili v pôste,  vyvrcholil  počas našej dramatizovanej krížovej cesty.  Deti sa na túto aktivitu pripravovali počas troch sobotných stretnutí, kde sa hovorilo aj o tom čím môžeme zarmútiť Pána Ježiša,  ale i našich rodičov, súrodencov či kamarátov, s ktorými sa denne stretávame v škole. Každé dieťa dostalo  za úlohu  vyfarbiť  jeden  obraz   zo štrnástich  zastavení  krížovej cesty.  Touto úlohou mohli deti viac spoznať čo všetko za nás Pán Ježiš vytrpel. Deti veľmi chceli byť blízko Ježiša, keď niesol kríž – najvhodnejší spôsob ako im to umožniť bola  dramatizovaná krížová cesta. Keďže sme im rozdelili úlohy, zapájali sa slovami aj gestami do diania a cítili sa tak, ako by boli skutočne pri Pánu Ježišovi. Celú scénu umocnila dekorácia, ktorú na túto príležitosť nachystali animátorky.