Prázdninové pobyty dievčat

Duchovné leto pre dievčatá

MIESTO POBYTU
TYP POBYTU
TERMÍN
Beckov Duchovno-tvorivý pobyt 9.7. – 13.7.
Nové Mesto nad Váhom Duchovný pobyt pre 15–18 ročné 11.8. – 15.8.