Dnes budem Tvojim hosťom

Stretnutie sme začali stíšením sa a sústredením pozornosti na stred. Od stredu sa vyvíjali ďalšie aktivity. Pomocou výkladového materiálu z pedagogiky Na zmysly zameraná pedagogika Franza Ketta, deti tvorili vstupné brány do ľudského srdca – oči, uši, ústa a ruky. Uvažovali o tom ako ich môžeme použiť pre dobro človeka alebo ako nimi môžeme ublížiť. Takto sa učili priblížiť k človeku, ktorý je od nich odlišný a prijať ho do svojho stredu – srdca a tak byť u neho hosťom. Deti sa učili: empatii a prijímaniu ľudí, z akejkoľvek spoločenskej vrstvy, neposudzovať človeka podľa jeho správania – každý má svoju hodnotu. Zaujímať sa aj o tých, ktorí by si to podľa ľudského merítka „nezaslúžili“. Záver patril poznaniu, že dôležitejšie je „byť“ ako „mať“.