Valné zhromaždenie 2015

V dňoch 24. – 26. apríla 2015 sa uskutočnilo 11. Valné zhromaždenie združenia detí a mládeže NODAM. Sestry si spolu s animátormi v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne vymenili skúsenosti z práce s deťmi zo všetkých stredísk združenia. Boli schválené viaceré dokumenty a nový predseda strediska Holíč. Pri spoločných hrách a aktivitách získali animátori tvorivé nápady pre svoju činnosť na stretkách s deťmi.