NODAM - Združenie detí a mládeže

Vianočná akadémia

Vo Vranove, tak ako je zvykom vo všetkých strediskách, si deti pripravili Vianočnú akadémiu.
Fotky z Vianočnej akadémie nám poslali aj deti zo Zubrohlavy

Advent v Nitre

Advent je krásny čas plný príprav a očakávania. V Nitre sa mladí Rómovia stretli pri hrách a pripravovali sa na Vianoce.

Predvianočná príprava - advent

V beckovskom Nodame sa pod rukami detí premieňal na túžobné očakávanie Vianoc, a teda narodenie Jezuliatka. Deti vlastnoručne pripravili svatej rodine Betlehem, vyzdobili ho svojimi kresbami, opravili rozhrkané dvierka. Nechýbal veľký adventný veniec so sviecami a vianočnými príbehmi a taktiež nebeský anjelský chór :)

Advent

Okrem iných aktivít sa kamaráti z Košíc pripravovali aj na advent.

Kto je dieťa?

Nepretržitá prítomnosť zázraku,
pocit dôvernej nekonečnosti,
sviežosť a čistota zmyslov,
schopnosť jednoty,
závideniahodného stotožnenia
s tým, čo ho obklopuje.
Pochopte, prosím, svoje deti!
Nemáte pred sebou hlupáčikov,
ktorých jedinou záchranou je čím
skôr sa vám podobať.
Máte pred sebou iný svet.
Nemáte dôvod pohŕdať jeho zmyslovosťou.
Milan Rúfus
IUVENTA
Aktualizované: 10.01.2017
admin panel
webdesign vyrobilo Alpha Studios, © 2010 - 2017