Team building v Trenčíne

Jeden víkend sme venovali formácii animátorov. Team building, po slovensky budovanie spoločenstva, bola téma našej víkendovky. Začali sme prednáškou a aktivitami na posilnenie spolupráce medzi jednotlivými animátormi a pokračovali sme vzdelávacími workschopmi. Stretnutie posilnilo celé spoločenstvo animátorov a pripravilo ho na ďalšiu prácu s deťmi.