Animátorská sobota

S animátormi v Trenčíne sme využili priaznivé počasie a urobili si „animátorskú sobotu“, kedy sme sa stretli všetci animátori, aby sme spolu zábavne strávili čas. Prvú časť našej soboty sme boli liezť na Skalke a potom sme si boli zahrať softball na neďalekej lúke.