Mládežnícky ples v Kline

Dňa 7. októbra sa konal v obci Klin mládežnícky ples, ktorého cieľom bolo poskytnúť  mladým priestor na zmysluplné spoločné strávenie času. Samotný ples začal sv. omšou, potom nasledovalo privítanie, úvodná scénka a video. Nasledovala slávnostná večera, ktorú si pripravili spolu so svojimi rodičmi, potom nasledovala tanečná zábava popretkávaná rôznymi súťažami, vtipnými vstupmi a tombolou.