Animátori v akcii

Naši mladí animátori – misionári dostali veľkú úlohu priblížiť deťom misijné oblasti na všetkých kontinentoch sveta. Každý „misionár“ mal jedno stanovište a hovoril deťom o živote a kultúre krajiny za ktorú sa modlili posvätný ruženec. Úlohou detí bolo aj splniť úlohy zadané misionárom. Všetky deti to perfektne zvládli.