Koledovanie – Dobrá novina

Ako každý rok sa Holíč zapojil do dobrovoľnej zbierky ‚Dobrá novina‘. Skupinky priniesli dobrú novinu vo forme piesní, básní a vinšov do rodín. Dobrovoľné dary pôjdu na pomoc v krajinách v núdzi.