Naučiť lietať šarkanov

Deti si vyrobili šarkanov a úlohou bolo zdvihnúť ich do vzduchu. Vzájomne sa povzbudzovali a pomáhali si pri skladaní konštrukcie. Po namáhavej úlohe, ktorá vyžadovala rýchly beh, sa stretli pri pozeraní filmu o priateľstve chlapca s lietajúcim psom Falkom a záchrane krajiny Fantázie. Večer sme ukončili  návštevou cintorína, aby sme si pripomenuli našich blízkych, ktorých sme poznali a zapálili im sviečky.