Nodamská animátorská škola

V júli sa uskutočnil druhý turnus Nodamskej animátorskej školy v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnilo sa jej vyše 80 animátorov pod vedením sestier z celého Slovenska. Vzdelávacie workschopy a prednášky dopĺňali hry, zábava či športové súťaže. Vytvorilo sa nádherné spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a schopnosti pre deti a mládež.