Holíč – tábor 2022

Animátori z Holíča si pripravili a prežili letný tábor s deťmi. Hlavná téma tábora sa niesla myšlienkou návratu do raja. Každý deň sme sa, za sprievodu Adama a Evy, stretli s jedným zo slovenských svätých alebo blahoslavených. Deti boli vtiahnuté do každého dňa pomocou brány, ktorá im umožnila stretnutie a prežitie s osobnosťou daného dňa. Takto deti spoznali osobnosti, ktoré sú pre Slovensko významné z nedávneho obdobia.