Na kolesách s Pannou Máriou

Deti a bicykel patria tak akosi k sebe. Naši animátori túto okolnosť využili a spolu s vedúcou strediska pripravili deťom zaujímavé a hodnotné popoludnie. Stretli sme sa na obecnom ihrisku a naplánovaná cyklotrasa bola spestrená prekážkami, rôznymi úlohami, ale aj odmenami. Na pripravených stanovištiach sme vyskúšali detskú tvorivosť,  kreativitu a logické myslenie. Deti aj na bicykloch predviedli svoju húževnatosť a odvahu, pretože trasa viedla aj cez kamene, kaluže či šliapanie do kopca. A keďže mesiac október je zasvätený Panne Márii, pozvali sme ju modlitbou, aby nás na tejto ceste sprevádzala a ochraňovala. Prežili sme ozaj pekné popoludnie a sme za ňu vďační.